ارزشهای شرکت ما، ارزشهای دیرینه ایران است

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

با بها دادن به این ارزشها به شما خوش آمد میگوییم

تاج طرح رنگین کادر خود را گسترش داده و در جستجوی افراد زیر میباشد

 

متخصص و فروشنده رنگ: برای بازاریابی، مشاوره و فروش

 

 

در صورت تمایل لطفا رزومه خود را برای ما بفرستید وبه ما اجازه بدهید که باشما تماس بگیریم

 

job@ttr.one